Η Κίνα καθυστερεί το καλεντάρι του 2016

Η πιθανή επιστροφή του κινεζικού Ράλι στο χάρτη του WRC εξακολουθεί να εξετάζεται, εξ ου και η σημαντική καθυστέρηση στην ανακοίνωση που αφορά το καλεντάρι του 2016. Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ομοσπονδία του WRC επρόκειτο να προωθήσει προς εξέταση το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα του 2016 στην επιτροπή του μηχανοκίνητου αγωνίσματος από την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο αυτό τελικά πήρε αναβολή μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου.

Ο λόγος είναι ότι εξετάζεται προσεκτικά το ενδεχόμενο επιστροφής του κινεζικού Ράλι στο καλεντάρι του επόμενου πρωταθλήματος και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα πως θα ξεπεραστούν έγκαιρα τα προβλήματα.

"Οι επιπλέον ημέρες θα μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε τις απαιτούμενες τυπικές προϋποθέσεις που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα", δήλωσε στην ιστοσελίδα "autosport.com" o επικεφαλής προώθησης του αγωνίσματος Οliver Ciesla.

Η έκθεση αναφέρει ότι το κινεζικό Ράλι χρειάζεται χαρτογράφηση της περιοχής, παροχή συγκεκριμένων επίσημων εγγράφων στην αγγλική γλώσσα και εξεύρεση πιο ανταγωνιστικών χιλιομέτρων, θα πρέπει να γίνει ενημέρωση σε κατοίκους και αστυνομικούς για τον τρόπο διεξαγωγής του και να ληφθούν μέτρα αναφορικά με την καταπολέμηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.