Βάζει πλώρη για το μεγάλο αθλητικό νομοσχέδιο ο Κοντονής

Tην υπογραφή του στη συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής και Νομοτεχνικής Επιτροπής για το νέο αθλητικό νόμο έβαλε ο Σταύρος Κοντονής.

Αναλυτικά

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Σταύρος Κοντονής υπέγραψε τη συγκρότηση της Νομοπαρασκευαστικής και Νομοτεχνικής Επιτροπής, με αντικείμενο τη μελέτη και πρόταση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για τον αθλητισμό και την αναθεώρηση και κωδικοποίηση της αθλητικής νομοθεσίας.

Μέλη της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται τα παρακάτω πρόσωπα:

1. Ιούλιος Συναδινός, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

2. Μαρία Χρυσοστομίδου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού της ΓΓΑ

3. Παναγιώτης Περάκης, Δικηγόρος μέλος του Δ.Σ του Δ.Σ.Α

4. Αλέξανδρος Αδαμίδης, Δικηγόρος

5. Ευστάθιος Βεργώνης, Αντιεισαγγελέας Εφετών

6. Σπυρίδων Γεωργουλέας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

7. Νικόλας Κακκαβάς, Δικηγόρος

8. Γεώργιος Καλούδης, Δικηγόρος

9. Αχιλλέας Μαυρομμάτης, Δικηγόρος, Πρόεδρος ΕΟΠΕ

10. Αγγελική Μητροπούλου, Δικηγόρος

11. Δημήτριος Παπασπύρου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

12. Κων/νος Σιμιτζόγλου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών

13. Γεώργιος Σφυρής, Δικηγόρος

14. Χρυσόστομος Σχινάς, Δικηγόρος Παρ. Αρείω Πάγω

15. Κωνσταντίνα Σωτηριάδου, ΔΕΠ ΤΕΦΑΑ Αθήνας

Στην Επιτροπή θα συμμετέχει ακόμη, για τα θέματα του ποδοσφαίρου, ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (UEFA).

Πρόεδρος της ανωτέρω επιτροπής ορίζεται ο Παναγιώτης Περάκης και αντιπρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Ιούλιος Συναδινός.

Χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών της Επιτροπής ορίζεται η 31-12-2015.