Στη Βουλή ο νόμος για τον ΕΣΚΑΝ

Μετά από αρκετές καθυστερήσεις και αναβολές, η Κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή προς ψήφιση το νόμο περί αντιντόπινγκ.

Ουσιαστικά πρόκειται για ρυθμίσεις τις οποίες η χώρα μας είχε την υποχρεώσει να θεσπίσει έτσι η νομοθεσία της να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς συνθήκες.

Σύμφωνα με το νόμο η λειτουργία του ΕΣΚΑΝ αναβαθμίζεται και το νομικό πλαίσιο γίνεται πιο αυστηρό και συγκεκριμένο.

Είναι η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Αθλητισμού μέσα στο έτος.

Ν.Γ.