Στον Εισαγγελέα η Ομοσπονδία Τριάθλου

Η Εισαγγελία παρέλαβε την Πέμπτη από τον Σταύρο Κοντονή ογκώδη φάκελο με τη δράση της Ομοσπονδίας Τριάθλου.

Παράνομη έχουν κρίνει τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και την Πέμπτη ο Σταύρος Κοντονής έστειλε την υπόθεση στον Εισαγγελέα.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά ο ογκώδης φάκελος-αναφορά "περιλαμβάνει τεκμηριωμένες διαπιστώσεις των υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. για τα πεπραγμένα στην Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου στη διάρκεια των ετών 2008-2016, σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά και επώνυμες επίσημες καταγγελίες αθλητικών παραγόντων, σχετικά με τη λειτουργία της Ομοσπονδίας".

Σύμφωνα με την έρευνα των υπηρεσιών της ΓΓΑ προέκυψαν "σοβαρές ενδείξεις ότι η λειτουργία της Ε.Ο. Τριάθλου ΔΕΝ είναι νόμιμη, και επειδή δεν κατέστη δυνατός, λόγω μη ανταπόκρισης της Ε.Ο. Τριάθλου στις επί σειρά ετών αλλεπάλληλες οχλήσεις της Γ.Γ.Α., ο έλεγχος νομιμότητας των αρχαιρεσιών του 2012 και άλλων πράξεων του Δ.Σ".

Ούτως ή άλλως πάντως η ειδική αθλητική αναγνώριση της Ε.Ο. Τριάθλου έχει ήδη ανακληθεί από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού.