Διαγραφή χρεών σε περίπτωση εκαθάρρισης και υποβιβασμού... τέλος

Τα άπειρα παραδείγματα ομάδων που προτίμησαν να υποβιβαστούν σε ερασιτεχνική κατηγορία για να διαγράψουν τα χρέη τους μπαίνουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Τέλος στη διαγραφή χρεών των ομάδων που προτιμούν την εκαθάρριση και το δρόμο των ερασιτεχνικών κατηγοριών έβαλε την Τετάρτη με τροπολογία το Υπουργείο Αθλητισμού.

Χαρακτηριστικά προβλέπεται ότι «η νέα αυτή ΑΑΕ (Ανώνυμη Αθλητική Εταιρία) διαδέχεται αυτοδικαίως την προηγούμενη σε όλες εν γένει τις υποχρεώσεις της προς το δημόσιο, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και προς οποιονδήποτε τρίτο».

Τουτέστιν αν κάποια ομάδα επιλέξει την οδό του υποβιβασμού θα πρέπει από την 1η Σεπτεμβρίου να ξέρει ότι θα κουβαλήσει στην ερασιτεχνική κατηγορία και το σύνολο των χρεών της.

Ο Σταύρος Κοντονής σημείωσε σχετικά: :Αυτό, λοιπόν, το καθεστώς τελειώνει. Και τελειώνει από την 1η Σεπτεμβρίου, από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Όποιοι, δηλαδή, αναλάβουν τέτοιες υποχρεώσεις θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτές τις υποχρεώσεις θα τις αντιμετωπίσουν με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο".