Σύνδεση αθλητισμού με ΕΣΠΑ

Σύσταση ομάδας εργασίας για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων της ΓΓΑ με το ΕΣΠΑ ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει

Για πρώτη φορά σχεδιάζεται η σύνδεση του Αθλητισμού με τα ΕΣΠΑ

Συστήθηκε, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Αθλητισμού), ομάδα εργασίας για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων της Γ.Γ.Α. στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι κατευθύνσεις στις οποίες θα κατευθυνθεί ο σχεδιασμός  αφορούν :

1. στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την υποστήριξη του Εθνικού Μητρώου Αθλητικών Φορέων, το οποίο θεσπίζεται νομοθετικά εντός των επόμενων ημερών

2. στην υποστήριξη εφαρμοσμένων πολιτικών για την Άσκηση για Όλους και σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες

3. στην ενεργειακή αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτές και τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Αθλητικών Εγκαταστάσεων.