Oσα είπε ο Κοντονής στην Σύνοδο Υπουργών Αθλητισμού της ΕΕ

Η ομιλία του Σταύρου Κοντονή σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΓΓΑ.

Mε την ολοκλήρωση των εργασιών της Άτυπης Συνόδου Υπουργών Αθλητισμού της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Σταύρος Κοντονής στην ομιλία του ανέφερε τα παρακάτω:

Η Ελληνική Κυβέρνηση τάσσεται και εργάζεται συστηματικά υπέρ όλων εκείνων των πολιτικών που αναδεικνύουν τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού και τη μέγιστη συνεισφορά του σε τομείς όπως:

* Δημόσια κοινωνική υγεία

* Παιδεία

* Ισότητα

* Πρόσβαση σε φορείς διακυβέρνησης και δομές του αθλητισμού

* Αθλητική δικαιοσύνη

* Συνεργασία και αποτελεσματικότητα σε τοπικό περιφερειακό και διεθνές επίπεδο

* Διαφάνεια

* Άμβλυνση κοινωνικών αποκλεισμών

* Πολιτικές διαπαιδαγώγησης, πρόληψης και καταπολέμησης της φαρμακοδιέγερσης

* Εθελοντισμός

* Κοινωνική ένταξη – ενσωμάτωση – ίσες ευκαιρίες

* Καταπολέμηση ρατσισμού και βίας

* Πολιτικές αθλητικής ανάπτυξης

Οι παραπάνω πολιτικές ανταποκρίνονται πλήρως στην προστασία που παρέχει το Σύνταγμα της Ελλάδας στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση ως θεμελιώδες και αναφαίρετο ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα.

Η εμπέδωση στην κοινή μας Ευρωπαϊκή Συνείδηση των παραπάνω δεσμεύσεων, μέσω της συνεργασίας των αρμοδίων φορέων και θεσμών, με προεξέχοντα, επιτελικό και δεσμευτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, κρίνεται αναγκαία υπό το βάρος των εξελίξεων και των δεινών που προκαλεί η πλήρης εμπορευματοποίηση της αθλητικής δραστηριότητας.

Η μεγιστοποίηση του οικονομικού ρόλου του αθλητισμού και η επικυριαρχία σε αυτόν των «νόμων των αγορών», έχουν επιτρέψει την μεγέθυνση προβλημάτων όπως:

* Ανεξέλεγκτη διακίνηση κεφαλαίων και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»

* Απελευθέρωση και ασυδοσία στην εφαρμογή εργασιακών σχέσεων

* Κατάργηση δικαιωμάτων

* «Μαύρη Εργασία»

* Ελλιπής προστασία ανηλίκων από κάθε μορφή εκμετάλλευσης

* Διαφθορά

* Οικονομικό έγκλημα

* Φοροδιαφυγή

* Χειραγώγηση

* Παραγοντισμός

* Φαινόμενα ρατσισμού – βίας

* Ανισότητες και άλλες παθογένειες

Η λογική της πλήρους οικονομικής απελευθέρωσης της δραστηριότητας των εθνικών και διεθνών αθλητικών φορέων, η έλλειψη συνεπούς εποπτείας και μηχανισμών ελέγχου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει σαν αποτέλεσμα την διόγκωση των αρνητικών φαινομένων και την ταυτόχρονη συρρίκνωση του κοινωνικού αθλητισμού (sports for all).

Ιδιαίτερα αρνητική επίδραση ασκεί ο παρεμβατισμός μονοπωλιακών συμφερόντων και μέσων επικοινωνίας.

Διόγκωση των φαινομένων παραβατικότητας προκαλείται από την εμπλοκή εξωχώριων στοιχηματικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού (gambling) και επωφελούνται εις βάρος των εθνικών οικονομιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να δώσει απάντηση με την υλοποίηση ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για το θέμα αυτό.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης οφείλει να συνεργαστεί, ενεργά και στενά, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μείζον αυτό ζήτημα, το οποίο συνεχώς μειώνει την αξιοπιστία της αγωνιστικής δραστηριότητας μέσω της ευγενούς άμιλλας.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η EPAS ως φορέας προπαρασκευαστικών δράσεων πρέπει να διευρύνει και να διευκολύνει το πεδίο των συνεργασιών στους παραπάνω τομείς.

Επιπλέον έχει σημασία να αποτελέσει αντικείμενο δράσεων το θέμα της οικονομικής βιωσιμότητας του αθλητισμού.

Η σχέση ανταποδοτικότητας και η διοχέτευση πόρων από την επαγγελματική εκμετάλλευση του αθλητισμού προς τις δραστηριότητες του αθλητισμού που απευθύνονται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα (Αθλητική Κοινωνική Ευθύνη).

Χρηστή διακυβέρνηση από τους υπερεθνικούς αθλητικούς φορείς και τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες οι οποίες οφείλουν να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους της Χώρας τους.