Επίθεση κατά Ικάρου από τον Εσπερο

Πυρ κατά ριπάς εξαπέλυσε το Σάββατο ο Εσπερος κατά του Ικαρου για την ακύρωση της συγχώνευσης των δύο συλλόγων που οδήγησε σε οριστικό διαζύγιο.

Επίθεση κατά Ικάρου από τον Εσπερο

Αναλυτικά

Η περυσινήενωτικήπροσπάθεια στον χώρο της καλαθοσφαίρισης της πόλης, που οδήγησε στις επιτυχίες των ομάδων μπάσκετ ανδρών, εφήβων και παίδων τουΙΚΑΡΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ,δεν υπάρχει πια. Θυσιάστηκε στον βωμό του υπέρμετρουεγωισμούκάποιων ανθρώπων, οι οποίοι, μετακομίζοντας στην Καλλιθέα μόλις προ τριετίας, επιχείρησαν συστηματικά ναδιαγράψουντην αθλητική ιστορία της πόλης, που μετράει αρκετές δεκαετίεςπριναπό την εδώ άφιξή τους.

Οι προερχόμενοι από τονΕΣΠΕΡΟ, αν καιιδιαίτεραενοχλημένοι στη διάρκεια της χρονιάς από συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις, κατέβαλανμεγάλεςπροσπάθειες για τηδιάσωσητηςενότηταςέστω και τηνύστατηστιγμή. Ακόμα και στηντελευταίαγενική συνέλευση τουενιαίουσυλλόγου στις 16 Ιουνίου 2010 τα προερχόμενα από τον ΕΣΠΕΡΟμέληκαταψήφισαν ομόφωνατις πονηρές και παράνομες προτάσεις της άλλης πλευράς, που ουσιαστικά μεθόδευαν τηνυφαρπαγήτου τμήματος μπάσκετ τουΕΣΠΕΡΟΥ.

Η λύση που προτάθηκεδενεγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου και ελπίσαμε όλοι ότιαποφεύχθηκεη διάσπαση.Μάταιαόμως! Την επομένηακριβώςημέρα, στις 17 Ιουνίου 2010, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας τηςΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, οι κκ. Γ. Σαραντής (συνεταίρος του κ. Δ. Αγγελόπουλου, προερχόμενος από τονΙΚΑΡΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) και Κ. Τσιβιλτίδης (προερχόμενος από τηνΑΕΚΤ) αντίστοιχα, ζήτησαν με επιστολή τους προς την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης τηνακύρωσητης συγχώνευσης, σε εφαρμογή δικαστικήςαπόφασης, που έκανεδεκτήτην από 5 Αυγούστου 2009 (δηλαδή δύομόλιςμήνες μετά τη συγχώνευση!)προσφυγήτεσσάρων ετεροδημοτών, μελών τηςΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, κατοίκων Μπραχαμίου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης και Κηφισιάς αντίστοιχα, στενών συνεργατών του κ. Δ. Αγγελόπουλου.

Το Πρωτοδικείο στις 6 Μαϊου 2010 έκανεδεκτήτην προσφυγή καιακύρωσετην απόφαση της γενικής συνέλευσης τηςΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣτης 15ης Μαϊου 2009, η οποία είχεεγκρίνειτη συγχώνευση! Η διοίκηση τηςΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣάφησετη δικαστική απόφαση νατελεσιδικήσει, αφούδενάσκησε έφεση μέσα στη νόμιμη προθεσμία των τριάντα (30) ημερών.Και όχι μόνο! Παρότι είχε επισήμως παραλάβει μέσω δικαστικού επιμελητή την απόφαση αυτή στις 13 Μαϊου 2010,απέκρυψετην ύπαρξή της από τη Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου,εξαπατώνταςτα μέλη του συλλόγου με προτάσεις για«συναινετικό διαζύγιο», παρότιγνώριζε,αυτή και μόνο αυτή, ότι η συγχώνευση είχεήδηακυρωθεί με δικαστική απόφαση, για την οποία η διοίκηση τηςΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣφέρειακέραιατην ευθύνη.

Αγαπητοί φίλοι,

Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ύστερα από το παραπάνω αίτημα τηςΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣτης 17ης Ιουνίου 2010, εξέδωσε στις 21 Ιουνίου διαπιστωτική πράξη, ότισυντρέχουνοι όροι και οι προϋποθέσεις ακύρωσηςτης συγχώνευσης. Η Ομοσπονδία λοιπόν «διαπίστωσε», ότι την 1η θέση του πρωταθλήματος Α2? Εθνικής κατηγορίας 2009-10 καταλαμβάνειΟΧΙη ομάδα μπάσκετΠ.Ο. ΙΚΑΡΟΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, που αγωνίστηκεΚΑΙστουςΤΡΙΑΝΤΑ (30)αγώνες του πρωταθλήματος αυτού, αλλά η ομάδα μπάσκετΑ.Ε. ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, πουΔΕΝεμφανίστηκε στους αγωνιστικούς χώρους την περίοδο 2009-10 ! Διαπίστωσε επίσης, ότι η ομάδα μπάσκετ τουΠ.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣεντάσσεται στην κατηγορία που ανήκεπριντη συγχώνευση !

Οι υπεύθυνοι για τον «εμφύλιο πόλεμο» στον οποίονασκόπωςοδηγείται ο αθλητισμός της Καλλιθέας ας αναλάβουντις ευθύνες τους.

Οι υπεύθυνοι για τησυστηματικήεξαπάτηση των μελών του συλλόγου ακόμα καιμέσαστη γενική συνέλευση, ας τρέξουν νακρυφτούν.

Οι δημοτικές αρχές της Καλλιθέας, πρέπει να αντιδράσουν στην προσπάθειακαταπάτησηςκάθε έννοιας ήθους, νομιμότητας, ανιδιοτέλειας και συμπεριφοράς, απέναντι δηλαδή στιςβασικέςαρχές που πρέπει να χαρακτηρίζουν τοναθλητισμόκαι μάλιστα τονερασιτεχνικόσωματειακό.

Αγαπητοί φίλοι,

Κάποιοι νομίζουν ότι οι Εσπεριώτες, που κρατάμεψηλάτο αστέρι της Καλλιθέας από τη μέρα που αυτό εμφανίστηκεστο αθλητικό στερέωμα πριν67χρόνια στις15 Ιουνίου 1943, μέσα στιςμαύρεςμέρες της Γερμανικής Κατοχής, θα υποχρεωθούμε με ευθύνη τωνυποτιθέμενωνφίλων και συνεργατών μας τηςΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣνα προχωρήσουμεμόνοι.

Μόνοι; Όχι βέβαια !Στις πλάτες μας κουβαλάμεολόκληρητην αθλητική ιστορία της Καλλιθέας και στηριζόμαστε σε ολόκληροτον Καλλιθεάτικο λαό.Μαζίθα οδηγήσουμε καιπάλιτονΕΣΠΕΡΟψηλά,ματαιώνονταςτα σχέδια των αδίστακτωνκαιροσκόπων.

Οι φίλοι του ΕΣΠΕΡΟΥ

24MEDIA NETWORK