Εξώδικο στη Λίγκα από Παναθηναϊκο για τα λεφτά της NOVA

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός απέστειλε εξώδικο στη Super League για τα χρήματα που αξιώνει από το συνδρομητικό κανάλι και μεταξύ άλλων ζητά την απαγόρευση της μετάδοσης του αγώνα Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός για τη 18η αγωνιστική.

Εξώδικο στη Λίγκα από Παναθηναϊκο για τα λεφτά της NOVA
Παναθηναϊκός-λογότυπο

Τη διαδικασία που προβλέπεται ακολούθησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία στη Λίγκα, με αφορμή την κόντρα που έχει ξεσπάσει με τη NOVA.

Η σχετική ανακοίνωση και το κείμενο του εξωδίκου:

"Η Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός προχώρησε σήμερα στην επίδοση της παρακάτω εξώδικης διαμαρτυρίας προς τη Super League:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Της ανωνύμου ποδοσφαιρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Γερμανικής Σχολής Αθηνών (πρώην Ζηρίδη) αρ. 10, νομίμως εκπροσωπούμενης.

ΠΡΟΣ

Τον αστικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Μεσογείων 174 και εκπροσωπείται νόμιμα.

------

Δυνάμει του από 25.07.2013 συμβατικού πλαισίου, περί Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων, ως έχει τροποποιηθεί, επεκταθεί και ισχύει, έχουμε εκχωρήσει –μεταξύ άλλων- στο Συνεταιρισμό σας, το αποκλειστικό δικαίωμα της διαπραγμάτευσης και παραχώρησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για τη μετάδοση στην ελληνική επικράτεια των εντός έδρας αγώνων της ομάδας μας, για την Αγωνιστική Περίοδο 2016-2017.

Βάσει των διατάξεων του Καταστατικού του Συνεταιρισμού σας και της μεταξύ μας συμφωνίας περί διανομής του οικονομικού ανταλλάγματος εκ της Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων ως ισχύει, έχετε υποχρέωση καταβολής αντίστοιχου προς την παροχή μας τιμήματος.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, είχατε αναλάβει την υποχρέωση καταβολής συγκεκριμένου ποσού στις 15.01.2017. Το ως άνω ποσό δεν κατεβλήθη. Εκ δευτέρου ακολουθείτε την ίδια τακτική με την οποία σφοδρότατα έχουμε στο παρελθόν διαφωνήσει.

Σε κάθε περίπτωση δεν έχετε εισέτι πλήρως εξοφλήσει τα ποσά που οφείλατε από προηγούμενες δόσεις στο πλαίσιο της Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων.

Επειδή η μη καταβολή των οφειλομένων μας παρέχει τη δυνατότητα άσκησης δικαιώματος επίσχεσης (αρ.325 επ. Α.Κ. ).

Επειδή ούτως ή άλλως οι οπαδοί μας έχουν δίκαια και εύλογα παράπονα ως προς το σχολιασμό των μεταδοθέντων αγώνων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας

Ζητούμε να εφαρμόσετε άμεσα το άρθρο 29 παρ. 1δ του Κανονισμού Διεξαγωγής Πρωταθλήματος της Ε.Π.Ο., απαγορεύοντας την είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου τηλεοπτικού σταθμού στα γήπεδα διεξαγωγής αγώνων της επόμενης αγωνιστικής.

Σας δηλώνουμε ότι αν δεν ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό, ασκούμε εμείς δικαίωμα επίσχεσης έναντι του συνεταιρισμού σας και απαγορεύουμε την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, που έχει ορισθεί να διεξαχθεί την 29.01.2017.

Σας καλούμε, πλέον της άμεσης διεκδίκησης των εν γένει οφειλομένων, να ενεργοποιήσετε τις ρήτρες σε βάρος του υπόχρεου τηλεοπτικού σταθμού, που προβλέπονται στις επιμέρους συμβάσεις που απαρτίζουν το συμβατικό πλαίσιο της Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων, ιδία δε της ρήτρας του άρθρου VIIπερ. 2 τελευταία παράγραφος της από 25.07.2013 Σύμβασης Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων για τις αγωνιστικές περιόδους 2015-2016 και 2016-2017, ως ισχύει, άλλως θα το πράξουμε εμείς ασκώντας πλαγιαστικά το δικό σας δικαίωμα κατ’ άρθρο 72 Κ.Πολ.Δ.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς τον αστικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Μεσογείων 174 και εκπροσωπείται νόμιμα, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην Έκθεση Επιδόσεως, προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες.

Μαρούσι, 23.01.2017

Για την εξωδίκως δηλούσα

Ευστράτιος Σωπήλης

Δ/ων Σύμβουλος-Β’ Αντιπρόεδρος".

24MEDIA NETWORK