Η Γ.Σ. για τη νέα ΠΑΕ ΑΕΚ

Στις 15 Ιουνίου θα γίνει η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ στην οποία θα βασικό αντικείμενο θα είναι η επανασύσταση της νέας ΠΑΕ αλλά και της νέας ΚΑΕ.

Η Γ.Σ. για τη νέα ΠΑΕ ΑΕΚ

Αναλυτικά η πρόσκληση της Ερασιτεχνικής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Του Αθλητικού Σωματείου «Α.Ε.Κ.»

Δυνάμει της από 29.5.2014 απόφασης του Δ.Σ. του Σωματείου, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια στο κτίριο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, επί της οδού Δεκελείας αρ. 152 , Kυριακή 15 Ιουνίου και ώρα 12.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης

2. Έγκριση σύστασης αθλητικής ανώνυμης εταιρίας ποδοσφαίρου κατά μετατροπή του ερασιτεχνικού τμήματος ποδοσφαίρου ανδρών, κατ' άρθρο 64 Ν.2725/1999 και ορισμός προσωρινής επιτροπής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης της εταιρίας

3. Έγκριση σύστασης αθλητικής ανώνυμης εταιρίας καλαθοσφαίρισης κατά μετατροπή του ερασιτεχνικού τμήματος καλαθοσφαίρισης ανδρών, κατ' άρθρο 64 Ν.2725/1999 και ορισμός προσωρινής επιτροπής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης της εταιρίας

4. Παροχή εξουσιοδότησης της παραγράφου 3 εδ. γ' του άρθρου 64 Ν. 2725/1999 στις ως άνω επιτροπές.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί και διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα 13.00.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την 31.12.2013 (ταμειακώς εντάξει). Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλα τα μέλη του Σωματείου.

Νέα Φιλαδέλφεια 5.6.2014

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Α. Αλεξίου Γ. Κατσαδήμας

24MEDIA NETWORK