Κερδοφόρα η σεζόν για την ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η Direction Businness Reports επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, από τα οποία προκύπτει ότι τα έσοδα των "ερυθρολεύκων" άγγιξαν τα 92,15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έξοδα τα 77,99 εκ. Δείτε αναλυτικά.

Κερδοφόρα η σεζόν για την ΠΑΕ Ολυμπιακός

Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο 1/7/2013 μέχρι και τις 30/6/2014, δηλαδή την περσινή αγωνιστική σεζόν. Δείτε τα αναλυτικά:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ 2013/2014 vs 2013/2012:

Έσοδα:92,15 εκατ. ευρώ (+47,30% σε σχέση με το 2012/2013)

Έξοδα:77,99 εκατ. ευρώ (+51,97% σε σχέση με το 2012/2013) εκ των οποίων τα 70,51 εκατ. ευρώ αφορούν έξοδα ποδοσφαιρικού τμήματος και τα 7,48 εκατ. ευρώ έξοδα διοικητικής λειτουργίας.

Λειτουργικό Αποτέλεσμα: 14,16 εκατ. ευρώ (+25,95% σε σχέση με το 2012/2013)

Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Κέρδη προ Φόρων 7,83 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας εκπληκτική αύξηση κατά 11.371% ! σε σχέση με το 2012/2013

Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημιές εις Νέον -58,30 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 9,86% σε σχέση με το 2012/2013

Αξία Μεταγραφής Ποδοσφαιριστών (Αξία Κτήσεως): 67,02 εκατ. ευρώ (+37,10% σε σχέση με το 2012/2013)

Αξία Μεταγραφής Ποδοσφαιριστών (Αναπόσβεστη Αξία): 38,47 εκατ. ευρώ (+43,01% σε σχέση με το 2012/2013)

Μετοχικό Κεφάλαιο: 54,43 εκατ. ευρώ (0,00% σε σχέση με το 2012/2013)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 9,79 εκατ. ευρώ (+186,61% σε σχέση με το 2012/2013)

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις:19,15 εκατ. ευρώ (-10,09% σε σχέση με το 2012/2013)

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις:49,98 εκατ. ευρώ (+59,15% σε σχέση με το 2012/2013)

Σύνολο Υποχρεώσεων: 69,13 εκατ. ευρώ (+31,16% σε σχέση με το 2012/2013)

Τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2014 (34η εταιρική χρήση) που αφορά την χρονική περίοδο (01/07/2013 έως 30/06/2014) υπογράφουν οι: Δημήτριος Β. Αγραφιώτης: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ιωάννης Ε. Βρέντζος: Διευθύνων Σύμβουλος, Αναστάσιος Κ. Λόντος: Οικονομικός Διευθυντής, Κυριάκος Ι. Μικές: Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Πηγή: businessnews.gr

24MEDIA NETWORK