Στα "βαριά" πορτοφόλια ο Αλαφούζος

Διαβάστε τον τρόπο με τον οποίο ο Γιάννης Αλαφούζος προσέγγισε ιδιώτες επενδυτές και το πως εκείνοι θα χρηματοδοτήσουν την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Προκηρύσσεται νέα ΑΜΚ σε λίγες μέρες.

Στα "βαριά" πορτοφόλια ο Αλαφούζος

Παρά τη βελτίωση που παρουσιάζουν οι οικονομικοί δείκτες της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η λειτουργία της εξακολουθεί να κρίνεται επισφαλής και η επιβίωση της παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Το φθινόπωρο ήταν δύσκολο από οικονομικής πλευράς, αφού υπήρχαν ελάχιστα έσοδα τη στιγμή που οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις της εταιρίας - από τις... αμαρτίες του παρελθόντος - ήταν πολλές. Παρόλα αυτά, έστω και με καθυστερήσεις, κατάφερε να ανταποκριθεί και φάνηκε συνεπής στο monitoring της UEFA.

Ωστόσο, ο χειμώνας προβλέπεται εξίσου δύσκολος και οι προγραμματισμένες εισροές χρημάτων είναι μικρές. Κατά συνέπεια, Για πρώτη φορά από την ημέρα που ανέλαβε ο Γιάννης Αλαφούζος, η διοίκηση αποφάσισε να στραφεί σε έναν εναλλακτικό τρόπο εύρεσης κεφαλαίων, αυτόν του δανεισμού από ιδιώτες.

Δάνειο από ιδιώτες

Εδώ και λίγο καιρό, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει εγκρίνει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι το ύψος των 5.250.000 ευρώ, με εμπράγματες εξασφαλίσεις και κάλυψη του ποσού από ιδιωτικά κεφάλαια.

Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα θα προέλθουν από ιδιώτες και όχι από νομικά πρόσωπα ή τραπεζικό δανεισμό, όπως είχε συμβεί με την περίπτωση της off shore εταιρίας, συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου.

Στους συμμετέχοντες στο δάνειο θα δοθούν έντοκες ομολογίες τριετούς ή πενταετούς διάρκειας, χωρίς το δικαίωμα μετοχοποίησης του ποσού συμμετοχής του καθενός. Η αποπληρωμή των δανείων θα γίνεται σε μηνιαία βάση, ενώ οι δανειστές εξασφαλίζονται με εμπράγματες εγγυήσεις για τα ποσά που θα διαθέσουν στην ΠΑΕ.

Για την ιστορία, το ομολογιακό δάνειο είχε προταθεί από το ΔΣ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο τέλος Αυγούστου και εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 22 Οκτωβρίου.

Στα "βαριά" πορτοφόλια ο Αλαφούζος

Υπάρχει συμμετοχή

Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει αναλάβει προσωπικά τις επαφές με επενδυτές, τους οποίους έχει προσεγγίσει για να επενδύσουν χρήματα στον Παναθηναϊκό. Έχει θέσει στη διάθεση τους τα οικονομικά στοιχεία και κάποιοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, έχοντας μελετήσει τα νούμερα που τους παρουσιάστηκαν.

Εκτιμάται ότι από τη διαδικασία που εξελίσσεται θα συγκεντρωθούν περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη η ΠΑΕ μπορεί να αντλήσει ένα σημαντικό ποσό, εφόσον το χρειαστεί άμεσα.

Προκηρύσσεται νέα ΑΜΚ

Στο μεταξύ, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει προκηρύξει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 11:00 στα γραφεία της στο Μαρούσι. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική ΓΣ θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 19/12, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που θα προκηρυχθεί, θα κεφαλοποιηθούν χρήματα που έχει εισφέρει στην ΠΑΕ η Παναθηναϊκή Συμμαχία ως μέτοχος, ενώ θα πάρουν μέρος με μικρά ποσά και μερικοί εύρωστοι φίλοι της ομάδας.

Αναλυτικά, η θεματολογία έχει ως εξής:

1) Έγκριση Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρίας από 1 Ιουλίου του 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2014, μετά από ακρόαση των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και των Λογιστών από πάσης ευθύνης για την παραπάνω χρήση.

3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση από 1 Ιουλίου 2014 μέχρι 30 Ιουνίου του έτους 2015.

4) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των 5.000.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της Εταιρίας.

5) Έγκριση σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920.

6) Έγκριση αμοιβής Μελών ΔΣ και μερική ακύρωση της από 14/1/2014 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Θέμα 8.

7) Έγκριση συμβάσεων συναφθεισών μετά την 1/7/2013.

8) Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

Στα "βαριά" πορτοφόλια ο Αλαφούζος

24MEDIA NETWORK