Τελικός κυπέλλου στη Γερμανία!

Ο Γιώργος Γκιρτζίκης πρότεινε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε τη διεξαγωγή του Τελικού κυπέλλου εκτός Ελλάδας!

Τελικός κυπέλλου στη Γερμανία!

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε την εισήγηση του προέδρου Γιώργου Γκιρτζίκη για τη διεξαγωγή του Τελικού Κυπέλλου εκτός Ελλάδας, με προτεραιότητα στη Γερμανία, και η αρχική προκήρυξη άλλαξε!

Η ΑΠΟΦΑΣΗ:

" Η εκτελεστική επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στη συνεδρίαση της Πέμπτης 11.08.2016 (νο 61) ενέκρινε την εισήγηση του προέδρου για τη δυνατότητα της ΕΠΟ να ορίζει ως έδρα διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα Κυπέλλου γήπεδο εκτός Ελλάδας με πρώτη επιλογή γήπεδο της Γερμανίας τροποποιώντας αναλόγως τη σχετική προκήρυξη.

Ως εκ τούτου η προκήρυξη του κυπέλλου επαγγελματικών ομάδων περιόδου 2016/2017 στο άρθρο 3 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Έκτη φάση / τελικός αγώνας

Η έδρα του τελικού αγώνα του κυπέλλου επαγγελματικών ομάδων θα αποφασιστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ μετά από πρόταση της επιτροπής κυπέλλου μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της δεύτερης φάσης η ΕΠΟ δύναται να ορίσει ως έδρα διεξαγωγής του τελικού αγώνα γήπεδο εκτός Ελλάδος με πρώτη επιλογή γήπεδο της Γερμανίας σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών FIFA / UEFA. Ως ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 εκτός αν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας".