ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αυτό είναι το πόρισμα για την ποδηλασία

To Contra.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας τα κυριότερα μέρη των συμπερασμάτων του ελεγκτικού κλιμακίου που πραγματοποίησε έλεγχο στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας για τα έτη 2012, 2013 και 2014. Οι καταγγελίες για τα πλαστά φύλλα αγώνα, ο προπονητής χωρίς άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και η μη τήρηση των κανόνων για τις δαπάνες.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αυτό είναι το πόρισμα για την ποδηλασία
ACTION IMAGES PRESS AGENCY

Στις 18 Φεβρουαρίου του 2016 το αρμόδιο ελεγκτικό κλιμάκιο συνέταξε το κείμενο συμπερασμάτων για τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε στα πεπραγμένα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας για τα έτη 2012, 2013 και 2014.

Η αλήθεια είναι ότι τα ευρήματα του ελέγχου ήταν σημαντικά και αφορούν μία σειρά από παρατυπίες που παρατηρήθηκαν και επισημάνθηκαν από τους ελεγκτές. Παρακάτω θα διαβάσετε χωρίς επιπλέον σχόλια τα κυριότερα εκ των συμπερασμάτων αλλά και τις σχετικές προτάσεις του ελεγκτικού κλιμακίου για κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά.

1. Καταγγελίες για πλαστά φύλλα αγώνα Athens Granx Prix 2013.

Το ελεγκτικό κλιμάκιο, αφού αναφέρει την καταγγελία που έκανε πρώην γενικός γραμματέας της ΕΟΠ (αριθμός πρωτοκόλλου 103/16-02-2016), προτείνει τη διαβίβαση της έκθεσης ελέγχου στον αρμόδιο εισαγγελέα για την περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελιών αφού έτσι και αλλιώς το ίδιο δεν έχει ανακριτικά καθήκοντα.

Αναφέρει πάντως ότι κάποιες από τις καταγγελίες δεν είναι βάσιμες ενώ άλλες χρήζουν επιπλέον διευρεύνησης από τα ελληνικά δικαστήρια.

2. Έλλειψη άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος ομοσπονδιακού τεχνικού

Ομοσπονδιακός Προπονητής (σσ αναφέρεται κανονικά το όνομά του) κατά τα ελεγχόμενα έτη 2012-2014 δεν κατείχε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Η ημερομηνία αναγγελίας ασκήσεως άδειας επαγγέλματος του συγκεκριμένου έλαβε χώρα την 27/02/2015.

Ο εν λόγω όμως είχε συνάψει συμβάσεις με την Ελληνική Ομοσπονδίας Ποδηλασίας προκειμένου να παρέχει προπονητικές υπηρεσίες της Εθνικής ομάδας και ελάμβανε τις ανάλογες αποδοχές.

Το ελεγκτικό κλιμάκιο συμπέρανε ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας δεν τήρησε συγκεκριμένες διατάξεις ως όφειλε για να συνάψει σύμβαση με τον εν λόγω προπονητή ο οποίος είχε αποδοχές συνολικού ύψους 37.080 ευρώ και προτείνει τη διαβίβαση της έκθεσης ελέγχου στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

3. Πρόγραμμα δρόμοι άθλησης-ποιότητας ζωής το ποδήλατο τη ζωή μας

Για το εν λόγω πρόγραμμα συνάφθηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΕΟΠ και του Υπουργείου Υγείας στις 19/07/2011. Η ομοσπονδία χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 104.000 ευρώ. Από τα βιβλία της στα ελεγχόμενα έτη δεν προκύπτει να έχουν γίνει δαπάνες για τη συγκεκριμένη δράση. Μέσα στο οικονομικό έτος 2013 έγινε πληρωμή συγκεκριμένου προμηθευτή ύψους 68.219,43 με την αιτιολογία "Πρόγραμμα Υπουργείου Υγείας".

Ως εκ τούτου, αναφέρει η επιτροπή, ο έλεγχος δεν μπορεί να συνάγει ασφαλή συμπέρασματα και προτείνει την επέκταση του ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση του 2011.

4. Δαπάνες

Χαρακτηριστικά τονίζεται ότι από τον ευρύ δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν τηρηθεί για τις δαπάνες αυτές οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.2362/95.

Το κλιμακιο προτείνει συμπληρωματικό έλεγχο των διαχειριστικών χρήσεων 2012-2014 προκειμένου να προσδιορισθεί το ύψος των δαπανών για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες.

5. Προμήθειες

Διαπιστώθηκε ότι ενώ το ετήσιο ύψος των δαπανών ταξιδίων είχε υπερβεί το όριο της απευθείας ανάθεσης (20.000 ευρώ), η ΕΟΠ δεν προκήρυξε κανένα διαγωνισμό για την ανάδειξη του οικονομικότερου γραφείου ταξιδίων όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ 3 του εγκεκριμένου κανονισμού της Ομοσπονδίας και το άρθρο 55 του Ν. 2725/909 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3057/2002.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Επιστολή μελών του ΔΣ της ΕΟΠ σε Κοντονή για το πόρισμα
Σε υψηλούς τόνους το ΔΣ της ΕΟΠ
Σοβαρά ευρήματα στους ελέγχους των ομοσπονδιών, υπομνήματα ζήτησε το Υπουργείο

24MEDIA NETWORK