Ερώτηση Φ. Κούβελη για το "ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"

Ερώτηση Φ. Κούβελη για το "ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"

Το Δημοτικό Στάδιο του Αιγάλεω «ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ» από τους σεισμούς που έπληξαν την Αττική το έτος 1999 υπέστη ζημίες, τις οποίες η Δημοτική Αρχή με την παρέμβαση της Γ.Γ.Α. αποκατάστησε σταδιακά και λειτούργησε το στάδιο, πλην των κερκίδων της οδού Θηβών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «κίτρινες» και επικίνδυνες να χρησιμοποιηθούν. Κρίθηκαν κατεδαφιστέες λόγω παλαιότητας (σαθρότητα τσιμέντου, οξείδωση εμφανών σιδήρων οπλισμού) και του υψηλού κόστους επισκευής το οποίο απαιτείτο, χωρίς να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα o υψηλός δείκτης ασφάλειας για το κοινό (σχετική η με αριθμό 402/6.7.2000 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω).

Παράλληλα το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αιγάλεω με την υπ' αριθμ. 138/24.2.2000 απόφασή του, πρότεινε το στάδιο να συμπεριληφθεί στον Ολυμπιακό σχεδιασμό για την ταχεία και υψηλών προδιαγραφών αποκατάστασή του, ενώ με το αριθμ. 40/17.4.2000 έγγραφό τ o υ ζήτησε από την Ε.Π.Α.Ε. τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανακατασκευής Γηπέδων.

Η τότε διοίκηση της Ε.Π.Α.Ε. ουδέποτε απάντησε επί του θέματος.

Επίσης η τότε Δημοτική Αρχή αρνήθηκε την παραχώρηση εξ' ολοκλήρου του γηπέδου στην Π.Α.Ε. Αιγάλεω με την κατά πλειοψηφία απόφασή της στις 13.1.2000, μειοψηφούσης μόνον της Δημοτικής Παράταξης του νυν Δημάρχου Αιγάλεω και τότε προέδρου της Π.Α.Ε. Αιγάλεω. Έκτοτε πολλές ήταν οι παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής προς κάθε αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να λυθεί το χρονίζον και σοβαρό αυτό πρόβλημα.

Εσχάτως ο Διευθύνων Σύμβουλος του «ΟΠΑΠ Α.Ε.», με το υπ'αριθμ. 329/27.7.04 έγγραφό του προς το Δήμο Αιγάλεω, δηλώνει ότι έγινε αποδεκτό το αίτημα του Δήμου την 15.7.2004 για τη σύναψη σύμβασης χορηγίας ύψους τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ για την εκτέλεση έργων διαμόρφωσης των αθλητικών χώρων του Δημοτικού Σταδίου «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», με το σκεπτικό ότι θα αγωνισθεί η Π.Α.Ε. Αιγάλεω στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο κύπελλο UEFA .

Το εν λόγω έγγραφο περιήλθε στο Δήμο Αιγάλεω την 30.7.2004 και έλαβε αριθμό Πρωτοκόλλου 20105, την ίδια δε ημέρα εισάγεται στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως 10 ο θέμα συζήτησης «Αποδοχή Επιχορήγησης του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. για το Δημοτικό Στάδιο «ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ» με παραχώρηση χώρων διαφημιστικής εκμετάλλευσης ως ανταπόδοση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω στη συνεδρίαση του στις 3/8/2004 αποφάσισε επί του θέματος κατά πλειοψηφία, μειοψηφισάντων όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, τα εξής:

1. Τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., για την επιχορήγηση του Δήμου με το ποσό των 3.000.000 ευρώ για την εκτέλεση έργων αναβάθμισης και επισκευής του Δημοτικού Σταδίου στο οποίο θα αγωνιστεί η Π.Α.Ε. Αιγάλεω και εξουσιοδότησε το Δήμαρχο για την υπογραφή της.

2. Την εκμίσθωση για είκοσι (20) έτη στην Π.Α.Ε Αιγάλεω των χώρων του Δημοτικού Σταδίου που βρίσκονται κάτω από τις κερκίδες (πλην των χώρων των κερκίδων της οδού Μάκρης και Κοραή), με μίσθωμα, μαζί με τη χρήση του γηπέδου, το ποσό των 100.000 ευρώ ετησίως, αναπροσαρμοζόμενο 5% ανά έτος, εφόσον παραμένει η ΠΑΕ Αιγάλεω στην ανώτατη αγωνιστική κατηγορία και συνεχίζει να έχει έδρα το εν λόγω στάδιο.

Η προαναφερόμενη μίσθωση δεν διασφαλίζει τα κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών, αφού το μίσθωμα κρίνεται πολύ χαμηλό (θα εισπράττει 100.000 € το χρόνο και θα δαπανά 113.000 € αντιστοίχως για τη μετεγκατάσταση σε μισθούμενο χώρο μέρος μόνον των Υπηρεσιών του Δήμου που τώρα στεγάζονται στο γήπεδο) και η πρόσβαση των δημοτών, των αθλητικών συλλόγων και φορέων στις συνολικές χρήσεις του γηπέδου δεν θα είναι δυνατή. Επιπρόσθετα ο Δήμος θα εκμισθώσει στην ΠΑΕ Αιγάλεω και χώρους (πολυτελή καταστήματα και γραφεία που θα προκύψουν από τη συνολική επισκευή του σταδίου) για εμπορική χρήση και δραστηριότητα εκ μέρους αυτής, γεγονός που δεν ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως δεν ετέθησαν υπόψη αυτών και οι ακριβείς όροι της προωθούμενης σύμβασης, αλλά και τα ακριβή σχέδια κατασκευής των κερκίδων, με αποτέλεσμα η Π.Α.Ε. να νέμεται τη Δημοτική Περιουσία με απλή ανάθεση, χωρίς δημοπράτηση και ουσιαστικά χωρίς διαφάνεια,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της σύμβασης χορηγίας του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠ.ΑΠ. Α.Ε.) για την καταβολή των 3.000.000 ευρώ προς τη Δημοτική Αρχή του Αιγάλεω, για τη διαμόρφωση και λειτουργική αποκατάσταση του Δημοτικού Σταδίου;

Για ποιό λόγο η δημοτική αρχή προέβη εσπευσμένα στην προνομιακή παραχώρηση των εμπορικών χώρων του σταδίου, χωρίς να τηρήσει τους αναγκαίους κανόνες διαφάνειας, όπως της πρόσκλησης του δημόσιου ενδιαφέροντος ή έστω και της στοιχειώδους υποβολής προσφοράς για την εκδήλωση του ενδιαφέροντος από την Π.Α.Ε. Αιγάλεω;

Σε ποιές συγκεκριμένες ενέργειες θα προβούν για τη διασφάλιση της αποκατάστασης και ασφαλούς λειτουργίας του Δημοτικού Σταδίου Αιγάλεω, αλλά και την αποτροπή της ζημιογόνου σύμβασης εκμίσθωσης του σταδίου στην Π.Α.Ε. Αιγάλεω;

Προτίθενται να προβούν στην επανεξέταση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ν.2725/99 ώστε να περιορισθεί το προνομιακό δικαίωμα της εκμίσθωσης των εμπορικών χώρων στις Π.Α.Ε. α' κατηγορίας, με την καθιέρωση αντικειμενικής διαδικασίας προσδιορισμού του μισθώματος των εμπορικών χώρων, οι οποίοι ανήκουν στην κυριότητα των Ο.Τ.Α. ή του Δημοσίου;

28.9.04

Ο ερωτών βουλευτής

Φώτης Κουβέλης

24MEDIA NETWORK