Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα της ΕΠΣ Θεσσαλίας

Το Πρωτοδικείο απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει η ΕΠΣ Θεσσαλίας, που επιδίωκε την άρση της ποινής διαγραφής που της επιβληθεί από την ΕΠΟ.

Η ΕΠΣ Θεσσαλίας είχε τεθεί εκτός ΕΠΟ με αφορμή την πρόσφατη προσφυγή της στα πολιτικά δικαστήρια με την οποία ζητούσε να κηρυχτεί έκπτωτη η διοίκηση της ομοσπονδίας.

Μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου, η ΕΠΣ Θεσσαλίας παραμένει εκτός ΕΠΟ.