Ταυτότητα

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

24 MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
24 MEDIA Α.Ε ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 162-166, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΚ 17671
ΑΦΜ: 099456944 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2103315060 EMAIL: [email protected]
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ DOMAIN NAME contra.gr : 24 MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΨΑ, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΨΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ