Η απάντηση της ΑΕΚ για το... "επιμελητήριο περιβάλλοντος"

Η ΑΕΚ απάντησε στο δημοσίευμα της "Εφημερίδας των Συντακτών" σχετικά με το… επιμελητήριο περιβάλλοντος το οποίο είναι κάτι σαν οικολογικός σύλλογος και δεν έχει καμία απολύτως υπόσταση.

Ο Άρης Βασιλόπουλος με τα τελευταία του -επικοινωνιακά- κόλπα… ξύπνησε την ΑΕΚ η οποία δραστηριοποιείται ενεργά στο θέμα του γηπέδου. Η πλευρά της "Ένωσης" απάντησε σε δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών σχετικά με τη γνωμοδότηση (που χαρακτηρίστηκε… κόλαφος) από το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος. Μόνο που το συγκεκριμένο επιμελητήριο δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα και είπε απλά την άποψή του η οποία… τυγχάνει να ικανοποιεί και τον Άρη Βασιλόπουλο.

Να υπενθυμίσουμε ότι ένα μέλος του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου συμμετείχε στην προσφυγή πολιτών κατά του γηπέδου της ΑΕΚ στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αναλυτικά η απάντηση της ΑΕΚ για τη γνωμοδότηση… κόλαφο:

Επί του δημοσιεύματος της Εφημερίδας των Συντακτών (Τετάρτη, 30.9.2015) με τίτλο "Βγήκε οφσάιντ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του γηπέδου της ΑΕΚ" θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

Το παραπάνω δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών αναφέρεται σε γνωμοδότηση χαρακτηριζόμενη ως "κόλαφος" της αστικής μη κυβερνητικής οργάνωσης / εταιρείας / σωματείου του Αστικού Κώδικα με την επωνυμία "Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας", η οποία - κατά το δημοσίευμα- "…αποδομεί με επιστημονικά επιχειρήματα την επάρκεια και την εγκυρότητα της ΜΠΕ" για την ανέγερση του νέου γηπέδου της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής τίθενται τα παρακάτω βασικά ερωτήματα, τα οποία χρήζουν επιστημονικά, θεσμικά και πολιτικά, άμεσων και σαφών απαντήσεων:

Α. Επί του ρόλου και της συμβολής του "Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας":

1. Ποια η θεσμική ιδιότητα και θεσμική εμπλοκή του επονομαζόμενου ως "Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας" στη διοικητική διαδικασία δημοσιότητας και διαβούλευσης της ΜΠΕ για την ανέγερση του νέου γηπέδου της ΑΕΚ;

2. Με τίνος πρωτοβουλία, εντολή ή ανάθεση έγινε η γνωμοδότηση; Για την σύνταξη της γνωμοδότησης καταβλήθηκε στο "Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας" οποιαδήποτε αμοιβή; Και εάν ναι, ποιο είναι το ύψος της αμοιβής και ποιος είναι ο υπόχρεος της καταβολής της;

3. Εάν η παρέμβαση του γνωμοδοτούντος φορέα γίνεται για την προάσπιση της επιστημονικότητας  και εν τέλει της προστασίας των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών και της περιβαλλοντικής προστασίας, γιατί δεν το έκανε εγκαίρως και αρμοδίως -τότε-, όταν δηλαδή δόθηκε σε ευρύτατη δημοσιότητα, εκτεταμένο διάλογο και μακρόχρονη διαβούλευση όλο το κανονιστικό πλαίσιο για την ανέγερση του νέου γηπέδου της ΑΕΚ;

Β. Επί των απόψεων του παραπάνω φορέα για το περιεχόμενο και τη νομιμότητα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

1. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ανέγερσης του νέου γηπέδου της ΑΕΚ γίνεται σε εξουσιοδότηση του άρθρου 42 του ν. 4277/2014 "Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 156 Α).

2. Είναι ή όχι οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4277/2014 συμβατές και σε άμεση συστημική και κανονιστική συνάφεια με τις ρυθμίσεις του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας;

Είναι ή όχι συμβατές με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Νέας Φιλαδέλφειας του έτους 1989, όπως αυτό τροποποιήθηκε το 1992 και το 2003;

Είναι ή όχι συμβατές και μάλιστα επί το "περιβαλλοντικότερον" με τις ισχύουσες στην περιοχή χρήσεις γης και όρους δόμησης (σημ. 1,8 είναι ο συντελεστής δόμησης στα όμορα της ΑΕΚ οικοδομικά τετράγωνα) ή ακόμη και με το ΠΔ για τον επικαλούμενο στη γνωμοδότηση προσφυγικό οικισμό (1,4 είναι ο συντελεστής δόμησης στον προσφυγικό οικισμό), έναντι του προτεινόμενου ανώτατου για το Ο.Τ. της ΑΕΚ  σ.δ. 1,2;

Είναι ή όχι συμβατές  με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας;

3. Γιατί οι συντάκτες της γνωμοδότησης επιχειρηματολογούν περί της ανάγκης προηγούμενης "Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" τη στιγμή που Α) το σύνολο του  ν. 4277/2014 για το ΡΣΑ υπήχθη σε διαδικασία Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Β) η ανέγερση του γηπέδου της ΑΕΚ δεν είναι "σχέδιο" αλλά "έργο" και άρα δεν εμπίπτει σε υποχρέωση ΣΜΠΕ κατά την έννοια της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας;

4. Γιατί η γνωμοδότηση "παραβλέπει" την ειδική περιβαλλοντική, χωροταξική και περιβαλλοντική τεκμηρίωση, που συνόδευσε το νόμο κατά την ψήφισή του στην Βουλή (ως Παράρτημα της Αιτιολογικής Έκθεσης), με την οποία τεκμηριώνονται έγκαιρα, επιστημονικά και πλήρως όλα τα ζητήματα που  χαρακτηρίζει η γνωμοδότηση "κόλαφος" ως προβλήματα, όπως συγκεκριμένα η εξέταση εναλλακτικών λύσεων χωροθέτησης, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η εξασφάλιση του πολεοδομικού και περιβαλλοντικού ισοζυγίου κλπ κλπ;

(Σημειωτέον δε η όλη συζήτηση (επιστημονική ή άλλη) για ένα ακίνητο στο οποίο το αθλητικό σωματείο της ΑΕΚ με ιστορική διαδρομή 90 ετών χρησιμοποιούσε ως αθλητική και πολιτιστική της έδρα  για σχεδόν 80 έτη!!! )

5. Γιατί η γνωμοδότηση "παραβλέπει" την προηγούμενη υποβολή του ν. 4277/2014 (άρθρο 42) στην διαδικασία περιβαλλοντικής τεκμηρίωσης κατά την έννοια της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής);

6. Γιατί η γνωμοδότηση αγνοεί την εξαντλητική δημοσιότητα, διαφάνεια και διαβούλευση που προηγήθηκε τόσο σε τοπικό, περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο; (Έγκριση του γηπέδου της ΑΕΚ με επανειλημμένες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, συστηματική ανάρτηση για υποβολή παρατηρήσεων από τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς,  ανάρτηση  σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους του αρμόδιου Δήμου και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης κλπ κλπ).

Μήπως εν τέλει η σωρευτική παράβλεψη όλων των ανωτέρων επιστημονικών δεδομένων και διαδικασιών που προηγήθηκαν, αλλά και των διαδικασιών που τώρα είναι σε εφαρμογή, όπως εν προκειμένω η έγκριση της ΜΠΕ για την κατασκευή του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού της ΑΕΚ στην ιστορική της έδρα, έγινε προκειμένου να δικαιολογηθεί "επιστημονικά" από το "Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας" η υπαγωγή του έργου στην συστημική θεωρία ;

Εάν ναι, τότε να σημειωθεί ότι η "θεωρία των συστημάτων" είναι επιστημονικά παρωχημένη διεθνώς, και πάντως καμία σχέση δεν έχει με την διοικητική διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων μιας κατασκευής.

Εάν όχι, τότε θα πρέπει όλοι να προβληματιζόμαστε για το χρόνο, τον τρόπο, την θεσμική ιδιότητα, το ρόλο και τους συντελεστές, επιστήμονες και άλλους, που μετέχουν σε διαδικασίες "οφσάιντ", όπως τιτλοφορείται και το σχετικό δημοσίευμα.

Διαβάστε ακόμη:

"Γήπεδο στην Εθνική, στη Ριζούπολη ή στο ΟΑΚΑ"

Longread

Ρεάλ - Μπάρτσα 2011, τελικά έμεινα απ' έξω!

Με αφορμή τον τελικό του Copa del Rey, ο Θανάσης Κρεκούκιας θυμάται εκείνον του 2011. Το μοναδικό εισιτήριο, το κέρμα της κρίσης, τα 9 γκολ, τα "no" του Μουρίνιο και το Πάσχα στο Πουέρτο δε Σαγούντο!

Why we love

23 λόγοι που αγαπάμε τον Ερίκ Καντονά

Η κλοτσιά σε ρατσιστή φίλαθλο της Κρίσταλ Πάλας, οι διαφημίσεις που πρωταγωνίστησε, τα γκολ που δεν πανηγύριζε και ο γιακάς. Με αφορμή τα γενέθλια του Ερίκ Καντονά, βρήκαμε 23 λόγους που τον αγαπάμε.