Επιμένει ο Ιωνικός Λαμίας για συμμετοχή στην Α1

Η διοίκηση του Ιωνικού Λαμίας δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Α1, γιατί όπως υποστηρίζεται χαρακτηριστικά "το δικαιούμαστε". Μάλιστα με αίτησή της προς την ΕΟΚ, η οποία κοινοποιήθηκε επίσης σε άλλους αρμόδιους φορείς, ζήτησε να ενημερωθεί για τις κινήσεις που απαιτούνται προκειμένου να επικυρωθεί η παρουσία της στην κορυφαία κατηγορία της χώρας.

Επιμένει ο Ιωνικός Λαμίας για συμμετοχή στην Α1

" ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Κ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΣΑΚΕ
ΠΣΑΚ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΕΠΚΑΙΤΗΣΗ
Του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία "ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ", που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα

Λαμία, 22 Αυγούστου 2008

Με την παρούσα, το Σωματείο μας, ως έχον ενεστώς, άμεσο και δικαιολογημένο έννομο συμφέρον, αιτείται προσηκόντως, νομίμως και εμπροθέσμως τη συμμετοχή του Τμήματος Καλαθοσφαίρισης Ανδρών αυτού, στο Πρωτάθλημα της Α1 της Ε.Ο.Κ. της μέλλουσας να αρχίσει αγωνιστικής περιόδου 2008 – 2009, ως δικαιούται κατά την κείμενη αθλητική νομοθεσία και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. σε συνδυασμό με την βαθμολογική κατάταξη που έτυχε στο μόλις λήξαν πρωτάθλημα της Α2 Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2007 – 2008.

Επειδή η δεύτερη καταταγείσα ομάδα "ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ" δεν δικαιούται συμμετοχής στο Πρωτάθλημα της Α1 λόγω μη κανονισμού χρεών έναντι καλαθοσφαιριστών κ.λ.π.

Επειδή η φερόμενη συγχώνευση του "ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ" με την "ΚΑΒΑΛΑ" πάσχει πλήρους και για πολλοστούς λόγους ακυρότητας και αντιβαίνει στο άρθρο 9 του ν. 2725/1999 ως τροποποιήθηκε με το αρθ.73 παρ.6 του Ν.3057/2002, καθώς και στην Υ.Α. 247/1999, ως οι διατάξεις αυτών ισχύουν σήμερα και ορίζουν τη διαδικασία συγχώνευσεως αθλητικών σωματείων ή τμημάτων τους. Ενδεικτικώς αναφέρουμε το γεγονός της μη προηγούμενης τροποποιήσεως των καταστατικών των δυο σωματείων, στα οποία καμιά πρόβλεψη περί δυνατότητας συγχωνεύσεως δεν υφίσταται, όπως ο νόμος προϋποθέτει για το έγκυρο της συγχωνεύσεως, ενώ δεν τηρήθηκε και η νόμιμη διαδικασία προσκλήσεων Γ.Σ. των δυο σωματείων και λήψεως σχετικών αποφάσεων εντός των νομίμων προθεσμιών και επιπλέον και πρώτιστα, υφίσταται εν ισχύ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ τακτικού Δικαστού που μεταξύ των άλλων απαγορεύει την μεταβολή της νομικής μορφής του Σωματείου του Πανοράματος και άρα καθιστά αδύνατη και νομικά άκυρη την οποιαδήποτε συγχώνευση αυτού με έτερο Σωματείο.

Επειδή εξάλλου η τρίτη καταταγείσα στο Πρωτάθλημα της Α2 "Κ.Α.Ε. ΔΑΦΝΗ", που καλείται σε αντικατάσταση του μη δυναμένου να συμμετάσχει νομότυπα στο Πρωτάθλημα της Α1 "Πανοράματος", δεν δικαιούται ομοίως σε συμμετοχή στο αυτό Πρωτάθλημα της Α1 της περιόδου 2008-2009, δεδομένου ότι από το έτος 2003 βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης του ν.2190/20 και όπως αποδεικνύεται από το με αριθμό Κ2-9803/7-8-2008 έγγραφο του Υπουργείου Αναπτύξεως, δεν έχει προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια μέχρι σήμερα.

Επειδή κατά συνέπεια η αμέσως επόμενη κατά τη βαθμολογική κατάταξη της Α2, ομάδα Καλαθοσφαίρισης ανδρών του "ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ", καλούμενη σε αντικατάσταση της "ΚΑΕ ΔΑΦΝΗΣ" πληροί όλους τους όρους και προϋποθέσεις που η κείμενη αθλητική νομοθεσία ορίζει για τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Α1 για την αγωνιστική περίοδο 2008-2009

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ - ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η αίτηση συμμετοχής του "ΙΩΝΙΚΟΥ Ν. Μ. ΛΑΜΙΑΣ" στο Πρωτάθλημα Α1 της Ε.Ο.Κ. για την αγωνιστική περίοδο 2008-2009 και να μας ενημερώσετε έγκαιρα για τις ενέργειες στις οποίες το Σωματείο μας θα πρέπει να προβεί προκειμένου να συμμετάσχουμε νόμιμα και όπως δικαιούμαστε, στο υπόψιν πρωτάθλημα της Α1.

24MEDIA NETWORK