Εκπροσώπηση της Stoiximan στο Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής

Η Stoiximan θα έχει εκπροσώπηση στο Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, αφού ο Παναγιώτης Σκύρλας, Head of Information Security & DPO της Stoiximan, ανέλαβε χρέη Αντιπροέδρου.

Εκπροσώπηση της Stoiximan στο Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής

Η Stoiximan, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στοιχηματισμού στο διαδίκτυο, αποτελεί μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες στη χώρα, επενδύοντας συνεχώς στις νέες, καινοτόμες τεχνολογίες, μέσω των οποίων προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στα μέλη της.

Μια σημαντική στιγμή για την Stoiximan αποτελεί η πρόσφατη εκλογή του Παναγιώτη Σκύρλα, Head of Information Security & DPO της εταιρείας, στη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, πιστοποιώντας τη δυναμική της εταιρείας στη δημιουργία νέας τεχνογνωσίας στον τομέα της πληροφορικής.

Εκπροσώπηση της Stoiximan στο Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA Athens Chapter), το οποίο ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1994, αποτελεί παράρτημα του διεθνούς Οργανισμού "Information Systems Audit & Control Association" (www.isaca.org). Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η διεύρυνση της γνώσης, η προώθηση της εκπαίδευσης και η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επαγγελματιών της πληροφορικής στις γνωστικές περιοχές της ασφάλειας και ελέγχου πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων, διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων πληροφορικής.

Ο νέος Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, κ. Σκύρλας, στο πλαίσιο της εκλογής του σημείωσε: "Η Stoiximan έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρει και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών της λειτουργώντας ταυτόχρονα κάτω από πολύ αυστηρές απαιτήσεις ελέγχου των πληροφοριακών της συστημάτων που θέτουν οι Ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Για εμάς αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και υποχρέωση να συνεισφέρουμε τις γνώσεις και τoν χρόνο μας σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως ο ISACA, προκειμένου να αυξηθεί η τεχνογνωσία στα θέματα ασφάλειας και ελέγχου, ειδικά ενόψει των σημαντικών αλλαγών που επιφέρουν οι ραγδαίες εξελίξεις στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των big data, και του ψηφιακού μετασχηματισμού".

Εκπροσώπηση της Stoiximan στο Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής

Αποστολή της Stoiximan, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη ευρωπαϊκές αγορές, είναι να συνεχίσει να παράγει και να εξάγει την καινοτομία που αναπτύσσει, διατηρώντας τη βάση της εντός συνόρων, ενώ παράλληλα δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε κάθε επιχειρηματική της δραστηριότητα. Μέσω της σταθερής και συνεχούς επένδυσης στην καινοτομία, η Stoiximan παραμένει μια από τις κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες στην χώρα, προσφέροντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής και υλοποιώντας έργα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

24MEDIA NETWORK