Αυτή είναι η νέα προσφυγή κατά της ΕΠΟ

Το Contra.gr παρουσιάζει την οκτασέλιδη προσφυγή του σωματείου ΑΕ Οινιάδες που θα συζητηθεί την Παρασκευή 16/12 στο διαιτητικό δικαστήριο (φωτογραφίες).

Αυτή είναι η νέα προσφυγή κατά της ΕΠΟ
ΕΠΟ γραφεία ACTION IMAGES PRESS AGENCY

«Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12, του άρθρου 29 του νόμου 3479/2006 που ως ειδική και εξαιρετική - σε σχέση με τα λοιπά αθλήματα - για το άθλημα του ποδοσφαίρου ρύθμιση, παρείχε στην ΕΠΟ την ευχέρεια να επιλέξει εκείνη το εκλογικό σύστημα που επιθυμούσε, ακόμη και αν προβλέπονται αντίθετες ρυθμίσεις στον νόμο 2725/1999 και στην εν γένει αθλητική νομοθεσία, καταργήθηκε με την νεότερη καιειδική ρύθμιση του άρθρου 15 του νόμου 4326/2015 (σ.σ. νόμος Κοντονή). Συνεπώς, από το χρόνο δημοσίευσης του τελευταίου νόμου, ήτοι Μάιο του 2015, η εν γένει εκλογή των αντιπροσώπων - εκλεκτόρων των σωματείων μελών της ΕΠΟ, που θα συμμετέχουν στις ειδικές εκλογικές γενικές της συνελεύσεις, πρέπει να γίνεται όχι όπως προβλέπει το άρθρο 22 του καταστατικού της, αλλά σύμφωνα με όσα πλέον ορίζονται στο άρθρο 24 του αθλητικού νόμου, όπως αυτός ισχύει σήμερα».

Η παράγραφος αυτή στην προσφυγή οχτώ σελίδων, από το σωματείο ΑΕ Οινιάδες, την οποία αποκαλύπτει σήμερα τοContra.grδείχνει την… μάχη που θα γίνει το πρωί της Παρασκευής 16/12 στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Υπερασπιστική γραμμή την οποία είχε υιοθετήσει το συγκεκριμένο όργανο στην προσφυγή του Βίκτωρα Μητρόπουλου και της Κηφισιάς τον Οκτώβριο όταν είχε ακυρώσει τις εκλογές στην ΕΠΟ, διορίζοντας διοικούσα επιτροπή για να κάνει τις αρχαιρεσίες με βάση τον νόμο για να έρθει στη συνέχεια ηFIFA, να επικαλεστεί παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο και να ορίσει την Επιτροπή Εξομάλυνσης.

Το σωματείο επικαλείται το άρθρο 101 του Αστικού Κώδικα στο οποίο αναφέρεται ότι… «απόφαση της συνέλευσης είναι άκυρη αν αντιβαίνει στο νόμο ή στο καταστατικό»προσθέτοντας ότι στο άρθρο 21, παράγραφος 1 του καταστατικού ορίζεται ότι… «μόνο μία γενική συνέλευση η οποία έχει συγκληθεί νόμιμα έχει την εξουσία να λάβει αποφάσεις».

Η ΑΕ Οινιάδες λοιπόν, επικαλούνται το νόμο που ψήφισε πέρσι τον Μάϊο ο τότε υφυπουργός αθλητισμού Σταύρος Κοντονής σύμφωνα με τον οποίο το καταστατικό της ΕΠΟ πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, ενεργοποιώντας έτσι το νόμο Ορφανού που προβλέπει μεγαλύτερο εκλογικό σώμα.

«Κίνδυνος χειραγώγησης και ελέγχου…»

Όσον αφορά το εκλογικό σύστημα που επιλέγει η ΕΠΟ, το χαρακτηρίζει… «λιγότερο αντιπροσωπευτικό σύμφωνα με το οποίο δεν έχουμε άμεσα λόγο στην εκλογή των αντιπροσώπων - εκλεκτόρων που θα συμμετάσχουν στην ειδική εκλογική γενική συνέλευση της ΕΠΟ και επομένως μας στερεί αδικαιολόγητα, παράνομα και καταχρηστικά το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεσθαι που ο αθλητικός νόμος προβλέπει και επιφυλάσσει για τα πρωτοβάθμια μέλη - σωματεία της ΕΠΟ τα οποία αποτελούν το θεμέλιο και την εκλογική της βάση. Επομένως τα αρμόδια όργανα της ΕΠΟ επιλέγοντας να εφαρμόσουν το εκλογικό σύστημα που παρά το νόμο προβλέπει το καταστατικό της ΕΠΟ και όχι το αντιπροσωπευτικότερο εκλογικό σύστημα που ο αθλητικός νόμος ορίζει, δημιουργούν τις προϋποθέσεις, πέραν των άλλων, να γεννηθεί σοβαρός κίνδυνος χειραγώγησης και ελέγχου του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών».

Αυτή είναι η νέα προσφυγή κατά της ΕΠΟ

Αυτή είναι η νέα προσφυγή κατά της ΕΠΟ

Αυτή είναι η νέα προσφυγή κατά της ΕΠΟ

Αυτή είναι η νέα προσφυγή κατά της ΕΠΟ

Αυτή είναι η νέα προσφυγή κατά της ΕΠΟ

Αυτή είναι η νέα προσφυγή κατά της ΕΠΟ

Αυτή είναι η νέα προσφυγή κατά της ΕΠΟ

Αυτή είναι η νέα προσφυγή κατά της ΕΠΟ

Αυτή είναι η νέα προσφυγή κατά της ΕΠΟ

Αυτή είναι η νέα προσφυγή κατά της ΕΠΟ

Αυτή είναι η νέα προσφυγή κατά της ΕΠΟ

Αυτή είναι η νέα προσφυγή κατά της ΕΠΟ

Αυτή είναι η νέα προσφυγή κατά της ΕΠΟ

24MEDIA NETWORK