Ανάκληση αναγνώρισης του Μπέιζμπολ

Με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού, ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ.

Ανάκληση αναγνώρισης του Μπέιζμπολ

Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιάννης Ανδριανός, αποφάσισε την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ.

Αναλυτικά η απόφαση:

Με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού, ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ σε συνέχεια της ανάκλησης της αθλητικής αναγνώρισης 34 σωματείων μελών της τα οποία δεν είχαν αθλητική δραστηριότητα τουλάχιστον τα έτη 2012 και 2013.