Έτσι ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ

Όταν από τη σκέψη και μυαλό των Κωνσταντινουπολιτών ο ΠΑΟΚ έγινε ιστορία και πέρασε στο χαρτί!

Έτσι ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ
ACTION IMAGES PRESS AGENCY

Σαν σήμερα, πριν από 91 χρόνια, ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών περνάει από τη σκέψη των ανθρώπων που τον ίδρυσαν, στο χαρτί.

Πρωτόκολλον Ιδρύσεως Αθλητικού & Ποδοσφαιρικού Σωματείου.

Εν Θεσ/νίκη σήμερον τη τριακοστή τού μηνός Μαρτίου τού χιλιοστού εννεακοστού (εικοστού) έκτου έτους οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Τρ.Τριανταφυλλίδης, Κ.Κοεμτζόπουλος, Κ.Κρητικός, Μ.Θεοδοσιάδης, Ιωακείμ Ιωακειμόπουλος, Αρ.Δημητριάδης, Α.Αγγελόπουλος και Μεν.Τσούλκας συνελθόντες εν τω καταστήματι τής Λέσχης Κων/πολιτών περί ώραν 9μμ απεφασίσαμεν ομοφώνως την ίδρυσιν ποδοσφαιρικού και Αθλητικού Σωματείου υπό την επωνυμίαν "Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κων/πολιτών" και δια μυστικής ψηφοφορίας εξελέξαμεν ως συντακτικήν επιτροπήν τού Καταστατικού τούς κ.κ. Κ.Κοεμτζόπουλο, Κ.Κρητικόν και Μ.Τσούλκαν.

Εφ'ό και συνετάχθη το παρόν

Εν Θεσσαλονίκη, τη 30η Μαρτίου 1926.

Λίγες ημέρες αργότερα, το πρωτόκολλο επικυρώθηκε και ο ΠΑΟΚ πήρε σάρκα και οστά...

Έτσι ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ

ΤΣΑΚ.

News 24/7

24MEDIA NETWORK